Reklamný bloček – v ktorom mieste má byť umiestnené logo?

Reklamné bločky s logom firmy sú skvelou formou reklamy, dajú sa využiť aj ako firemné darčeky. Ide o praktické reklamné predmety užitočné v každej spoločnosti, najmä na konferenciách, sympóziách, kongresoch a školeniach.

Pravidlá pre umiestnenie loga

Reklamný bloček – kam umiestniť logo ? Uplatňovanie určitých pravidiel pri výbere miesta pre logo umožňuje lepšie oslovenie čitateľa. Grafické prvky na ľavej strane stránky sú prenášané na pravú hemisféru a grafické prvky na pravej strane na ľavú. Ak jedna z hemisfér nie je schopná spracovať informácie, sú one prenášané do druhej. Grafiku spravidla spracováva pravá hemisféra a texty a čísla ľavá hemisféra. Najlepším riešením je umiestniť logo vľavo a text vpravo, toto usporiadanie je podvedome vnímané ako atraktívnejšie. Logo je väčšinou prezentované v jednoduchej grafickej podobe, ak je umiestnené na pravej strane, tak ho najskôr spracuje ľavá hemisféra, ktorá je určená na analýzu zložitejšieho obsahu, preto nie je mozgom vnímaná pozitívne. V niektorých prípadoch, keď sa pridá ďalšia fotografia alebo grafika, môže byť logo umiestnené na pravej strane.

Dôsledky nevhodného umiestnenia loga

V situácii, keď sú logo a grafika nesprávne umiestnia, všetky informácie skončia v tej istej pravej hemisfére a ľavá analytická časť zostane nevyužitá. Pravá hemisféra mozgu sa zaoberá predovšetkým grafikou, ktorá je ťažšie čitateľná a jednoduché logo môže byť vynechané a nezapamätané. Dobrým riešením dilemy, reklamného bločku – kam umiestniť logo, je použitie grafických znakov aj textu súčasne, pretože má veľmi dobrý vplyv na zapamätanie si informácií.

Reklamné bločky s logom – budovanie značky spoločnosti

Reklamný bloček – kam umiestniť logo spoločnosti ? Logo by malo byť vždy umiestnené na rovnakom mieste. Umiestnenie loga na rôznych miestach na reklamnom bločku, aj keď ide o nepatrný rozdiel, nie je prospešné pre udržanie konzistentného imidžu značky. Logo by tiež malo mať správnu veľkosť, nie môže byť príliš veľké, no ak je príliš malé, môže byť nečitateľné. Dobrým riešením je umiestniť logo tak, aby bolo neveľké, ale dostatočne priehľadné na čítanie. Reklamné bločky s logom sú nepostrádateľným prvkom každej kancelárskej práce. Sú skvelým miestom pre záznamy, poznámky a informácie, možno ich použiť na:

– udalostiach,

– stretnutiach,

– prezentáciách.

Firemné bločky s logom firmy upútajú pozornosť zákazníka a môžu slúžiť ako reklama. Správne umiestnené logo spoločnosti má veľký význam pre konzistentnú vizuálnu identifikáciu spoločnosti. Pri písaní poznámok majú zákazníci a používatelia možnosť zoznámiť sa a zapamätať si logo v podobe, v akej bolo vyvinuté.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *